Bonjour,


Nam mô a di Đà Phật - 28 09 2008
BỆNH VIỆN ĐA KHOA DOMEDIC TRANG BỊ MÁY HỦY RÁC Y TẾ
Xử lư rác thải y tế tại bệnh viện rất cần thiết để đảm bảo vệ sinh môi trường theo qui định của Bộ Y tế. Bệnh viện đa khoa DOMEDIC trước đây do chưa có lắp đặt ḷ hủy rác tại chổ, các chất thải y tế như rác sinh hoạt, chất thải rắn phải chuyển đến các cơ sở vệ sinh, bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp xử lư.
Sở Y Tế Đồng Tháp có hợp tác với tổ chức SFD-Pháp từ năm 1997 về việc viện trợ các ḷ hủy rác chuyên dùng NT 300-400 của Hảng Energi-Therm -Pháp cho các đơn vị bệnh viện huyện tỉnh trước đây sử dụng đến nay. Nay được Sở Y tế Đồng Tháp có công văn số 892/SYT-NV ngày 06/08/2008 v/v chấp thuận cấp ḷ huỷ rác NT 400 của bệnh viện đa khoa huyện Cao Lănh không sử dụng hơn 2 năm chờ thanh lư để tận dụng tu bổ sửa chữa lại mới đưa vào sử dụng cho Bệnh viện đa khoa DOMEDIC. Với sự hỗ trợ của chuyên viên kỹ thuật ḷ hủy rác của tổ chức SFD, Jean Philippe SIBARD ( trực tiếp lắp đặt hướng dẩn vận hành, bảo tŕ từ lúc viện trợ các ḷ hủy rác cho ngành y tế Đồng Tháp) cùng với BGĐ bệnh viện tiếp nhận đưa ḷ hủy rác về bệnh viện DOMEDIC khẩn trương tiến hành khôi phục mới lại ḷ hủy rác :
 
giamdoc
1466     
 

giamdoc
  Posté : 04-01-2009 06:48

good

  Profil  www
soleia
47539       
 
 

soleia
  Posté : 04-01-2009 08:02

Ca marche !!!

  Profil
soleia
47539       
 
 

soleia
  Posté : 04-01-2009 08:03

Ou ça marche pas ?

  Profil
Les Commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Pcap Passion course Ă  pied

Pages vues : 5434    passioncourseapied.fr   N P D S   H U B - B L O G   NPDS